Meet The Team

Boris Manhart

Boris Manhart

CEO

Zürich

Roman Bleichenbacher

Roman Bleichenbacher

Gründer und CSO

Zürich

José Diaz Ordonez

José Diaz Ordonez

CTO

Zürich

Vanessa Dilg

Vanessa Dilg

Head of Product

Berlin

Dr. Ruta Almedom

Dr. Ruta Almedom

Head of Science

Berlin

Dr. Mandy Hecht

Dr. Mandy Hecht

Head of Product CodeCheck Insights

Berlin

Franziska Grammes

Franziska Grammes

Head of Content

Berlin

Nancy Mosqueda

Nancy Mosqueda

Customer and Market Insights Manager

Berlin

Julia Buchterkirchen

Julia Buchterkirchen

Marketing Manager

Berlin

Katharina Braun

Katharina Braun

B2B Marketing and Media Relations

Berlin

Andrea Bobinski

Andrea Bobinski

Operations Manager

Berlin

Roni Shemer

Roni Shemer

UI/UX Designer

Berlin

Kevin Seifert

Kevin Seifert

Research Assistant B2B

Berlin

Amiya Purey

Amiya Purey

Research Assistant B2B

Berlin

Isabel Wilske

Isabel Wilske

Research Assistant Product

Berlin

Marina Baranovskaia

Marina Baranovskaia

Scientific Intern

Berlin

Kontaktiere uns